Wyszukiwanie po

Warstwy

Documents

Ustawienia Cieni

Ustawienia skali

USTAWIENIA CHMURY PUNKTÓW

PL | EN

Pożar w
Biebrzańskim Parku Narodowym

Pożar trwający od 19 do 25 kwietnia 2020 roku, objął swym zasięgiem niemal
5.4 tys. ha. Katastrofa dotknęła jedną z najcenniejszych w Europie ostoi ptaków wodno-błotnych oraz siedliska wielu innych unikatowych roślin i zwierząt.

Zdjęcia lotnicze o rozdzielczości przestrzennej równej 3 cm zostały pozyskane
2 maja 2020 roku (tydzień po ugaszeniu pożaru). Dostarczają one informacji o stanie środowiska przyrodniczego dotkniętego klęską żywiołową, umożliwiając sprawne zarządzanie pracami mającymi na celu regenerację obszaru.

Czas zdarzenia (UTC): 2020-04-19 16:01
Typ zdarzenia: Pożar (pożar lądowy: powierzchniowy, obszarów wodno-błotnych)
Miejsce zdarzenia: Basen środkowy Biebrzańskiego Parku Nardowego.

Przejdź do aplikacji

Aktualność i typ danych teledetekcyjnych:

2020-05-02:-Ortofotomapa w barwach naturalnych RGB, rozdzielczość 3cm. 2019-06-10:-Ortofotomapa w barwach naturalnych RGB, rozdzielczość 10cm.
-Numeryczny model pokrycia terenu pozyskany z ALS, rozdzielczość 0.5m

Eksportuj

Eksportuj

Wczytaj WMS

Pobrano warstwy
Pobierz warstwy

Wybierz odwzorowanie warstwy

Wczytaj

Wybierz styl dla warstwy

Wczytaj
2019

Pomiary

Odległość:

Różnica wysokości:

Skopiowano do schowka
Nie znaleziono podanego adresu
z góry
z północy
ze wschodu
z południa
z zachodu
Wczytywanie modelu
Wczytaj
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE

NAWIGACJA

WYŚWIETLANIE

WYBÓR MATERIAŁU

POMIARY

WYSZUKIWANIE

POZOSTAŁE

REGULAMIN
GENEROWANIE PRZEKROJU
Edycja pomiarów
Edycja wierzchołków
Przekształcanie
Usuwanie obiektów
Szczegóły obiektu
0 1

Tytuł warstwy:

Rok wykonania:

Autor:

LISTA ATRYBUTÓW

MAP
FRONT
REAR
Thermal
alt :